Om oss

VerkstedPartner er et selskap som leverer verkstedtjenester til privat og offentlig virksomhet. Virksomheten driver konkurransedyktig fremstilling av komponenter hvor bruk av sponskjærende og ikke konvensjonelle bearbeidingsprosesser er en vesentlig forutsetning. Selskapet er også en konkurransedyktig leverandør av komponenter hvor tradisjonelle prosesser som sveising inngår.

Konkurransefordelen er høy kompetanse samt effektiv ressursutnyttelse innenfor en ubyråkratisk organisasjon med nærhet til, samt forståelse for kundens behov.

  • God teknologibase
  • Motiverte medarbeidere med en moderne kompetanseprofil samarbeider nært med kompetansemiljøet innen produksjonsteknikk ved SINTEF/NTNU


VerkstedPartner's marked

  • Forskningsinstituttene i SINTEF og NTNU
  • Lokalt og nasjonalt næringsliv


Verkstedpartner har kunden i fokus og skal fremstå som

  • Rask og ubyråkratisk
  • Evne til å forstå, samt reagere raskt på kunders behov
  • Forutsigbar på kvalitet, leveringspresisjon og pris