Om oss
VerkstedPartner er et selskap som leverer verkstedtjenester til privat og offentlig virksomhet. Virksomheten driver konkurransedyktig fremstilling av komponenter hvor bruk av sponskjærende og ikke konvensjonelle bearbeidingsprosesser er en vesentlig forutsetning. Selskapet er også en konkurransedyktig leverandør av komponenter hvor tradisjonelle prosesser som sveising inngår.

Konkurransefordelen er høy kompetanse samt effektiv ressursutnyttelse innenfor en ubyråkratisk organisasjon med nærhet til, samt forståelse for kundens behov.
  • God teknologibase
  • Motiverte medarbeidere med en moderne kompetanseprofil samarbeider nært med kompetansemiljøet innen produksjonsteknikk ved SINTEF/NTNU

VerkstedPartner's marked
  • Forskningsinstituttene i SINTEF og NTNU
  • Lokalt og nasjonalt næringsliv

Verkstedpartner har kunden i fokus og skal fremstå som
  • Rask og ubyråkratisk
  • Evne til å forstå, samt reagere raskt på kunders behov
  • Forutsigbar på kvalitet, leveringspresisjon og pris
07012009 024C.jpg
DSC_0745I.jpg
DSC_0775j.jpg
Kontakt
VerkstedPartner AS

Besøksadresse
Mellomila 56
7018 Trondheim

Varelevering
Mellomila 56
Telefon: 73605959
firmapost@vepa.no

Daglig leder
Per Kolbjørn Hårstad
mob: 97040065
per.haarstad@vepa.no

Produksjonsleder
Rasmus Huber
mob: 40452531
Rasmus@vepa.no

Kalkulering/programmering
Olav Odden
mob:97068660
olav.odden@vepa.no

Fakturaadresse
faktura@vepa.no